torsdag 28. april 2022

søndag 27. februar 2022

Støtte fra St. Magnus kirke i Lillestrøm til Ukraina


 Kollekten fra askeonsdag går til Ukraina 
via Caritas Norge.

Tusen takk! Bog zaplac! Thank you!

lørdag 12. februar 2022

Endringer av coronatiltakene fra 12. februar kl. 10

Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.
Disse coronatiltakene gjelder fortsatt: Klikk her

lørdag 11. desember 2021

Håndkommunion


Det er p.t. ikke mulig å få et klart medisinsk råd vedrørende munnkommunion.

Til tross for en viss betenkelighet gir jeg de prester som ønsker dette tillatelse til å gi de troende kommunion i munnen. Prester med underliggende sykdommer bør ta en samtale med sin fastlege om dette, og ingen prest er forpliktet til å gi den hellige kommunion på denne måten.

Jeg takker for lojal oppfølging av bispedømmets pålegg så langt.

Vennlig hilsen,

 + Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Oslo, den 3. februar 2022.

 

tirsdag 15. juni 2021

KATEKESE 2021-2022

VI BEGYNNER KATEKESE FOR 1.KOMMUNIONSBARN OG KONFIRMANTER 21. AUGUST KL. 10.00.

PÅMELDING BEGYNNER MED MESSEN KL. 10.00.

HER LEGGER VI PÅMELDINGSKJEMA TIL:

1. KOMMUNION: KLIKK HER

KONFIRMASJON: KLIKK HER

FERDIG UTFYLT SKJEMA SENDES TIL: lillestrom@katolsk.no

ALT GODT!

PATER JANUSZ FURA SSCC

SOGNEPREST