onsdag 1. juni 2022

SOMMER I ST. MAGNUS KIRKE FRA JUNI - AUGUST 2022

 


Pavens bønneintensjoner fra juni til august 2022

(Juni) For familier

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjennom sine daglige gjøremål.

(Juli) For de eldre

Vi ber for de eldre som representerer tilhørigheten og minnene til et folk; deres erfaringer og visdom må være til hjelp for unge mennesker i møte med fremtidens håp og ansvar.

(August) For små bedrifter

Vi ber for små og mellomstore bedrifter; at de – midt i en økonomisk og sosial krise – vil finne måter å holde virksomheten gående på og slik fortsette å tjene sine lokalmiljø.


SøndagsarkKlikk her
fredag 27. mai 2022

Velkommen til katekese i St. Magnus menighet, Lillestrøm

 

Kjære barn og unge, vårt​ ​mål​ ​med​ ​katekesen​ ​er​ ​at​ ​dere​ ​gjennom​ ​undervisning,​ ​messegang,​ ​lek og moro i fellesskapet med​ ​andre​ ​katolske​ ​barn,​ ​​​skal​ ​få​ ​mer​ ​kunnskap​ ​om​ ​troen, om Gud og Kirken.​ ​

Med​ ​katekeseundervisningen​ ​ønsker​ ​menigheten​ ​å​ ​hjelpe​ ​dere​ ​som​ ​foreldre og foresatte​ ​i å​ ​oppdra​ ​barnet i​ ​troen.​ ​På​ ​den​ ​måten​ ​kan​ ​de utvikle​ ​evnen​ ​til​ ​å​ ​reflektere​ ​over​ ​troen,​ ​så​ ​den​ ​kan​ ​modnes​ ​fra​ ​en​ ​barnetro​ ​til​ ​en​ ​voksentro​

​som kan​ ​gi​ ​dem​ ​styrke​ ​gjennom​ ​hele​ ​livet.

Menigheten​ ​tilbyr​ ​derfor​ ​alle​ ​barn​ ​katekeseundervisning​

​fra​ ​2.​ ​klasse​ ​til​ ​9.​ ​klasse.


Påmelding for alle klassetrinn lørdag 20. August 2022. 

Vi begynner med messe kl. 10:00.


Påmeldingsskjema til katekese: 

Registrering til 1.Kommunion klikk her

Registrering til Konfirmasjon klikk her


Konfirmasjonsdagen i St. Magnus Menighet i Lillestrøm blir Mandag den 1. Mai 2023 av biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. klokken 11:00.

Vel møtt!

lørdag 11. desember 2021

Håndkommunion


Det er p.t. ikke mulig å få et klart medisinsk råd vedrørende munnkommunion.

Til tross for en viss betenkelighet gir jeg de prester som ønsker dette tillatelse til å gi de troende kommunion i munnen. Prester med underliggende sykdommer bør ta en samtale med sin fastlege om dette, og ingen prest er forpliktet til å gi den hellige kommunion på denne måten.

Jeg takker for lojal oppfølging av bispedømmets pålegg så langt.

Vennlig hilsen,

 + Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Oslo, den 3. februar 2022.