fredag 28. april 2023

I mai måned ber vi rosenkransbønn


Mai måned er Jomfru Marias måned, derfor ber vi rosenkrans en halv time før messe i mai.