tirsdag 21. februar 2023

KORSVEIANDAKTER PÅ FREDAGER I FASTETIDEN


KL.11.45 PÅ VIETNAMESISK

KL.18.00 PÅ NORSK

KL.19.00 PÅ POLSK

KL.20.00 PÅ ENGELSK