fredag 6. januar 2023

Pavens bønneintensjon for februar 2023

 

For menigheter

Vi ber om at menighetene setter nattverden i sentrum, og at de i stadig økende grad blir tros-, søsken- og omsorgs­fellesskap for dem som trenger det mest.