onsdag 1. juni 2022

SOMMER I ST. MAGNUS KIRKE FRA JUNI - AUGUST 2022

 


Pavens bønneintensjoner fra juni til august 2022

(Juni) For familier

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjennom sine daglige gjøremål.

(Juli) For de eldre

Vi ber for de eldre som representerer tilhørigheten og minnene til et folk; deres erfaringer og visdom må være til hjelp for unge mennesker i møte med fremtidens håp og ansvar.

(August) For små bedrifter

Vi ber for små og mellomstore bedrifter; at de – midt i en økonomisk og sosial krise – vil finne måter å holde virksomheten gående på og slik fortsette å tjene sine lokalmiljø.


SøndagsarkKlikk her